Tandreglering

Enklare trångställningar och oregelbundenheter i tandraden kan korrigeras med hjälp av Inman tandställningen. Tandställningen är löstagbar, men för att metoden skall fungera bör man använda den aktivt. Tänderna flyttar sig med tandställningen mycket snabbt, tom på 6 veckor. Kom och rådgör om den här metoden lämpar sig för dig!