Kirurgi

Våra allmänpraktiserande tandläkare utför de kirurgiska ingrepp som hör till grundtandvården. Hit hör tanduttagningar, upprensning av djupare tandköttsfickor och andra mindre kirurgiska åtgärder i tandköttet för att förbättra förutsättningarna att själv kunna sköta munhygienen.

Vår egen specialiserade mun- och käkkirurg tar hand om alla mera komplicerade och krävande kirurgiska ingrepp. Hit hör visdomständerna, rotspetsoperationer, cystor och andra munslemhinneförändringar samt förstås implantaten. 

Implantat

Då helt och hållet förlorade tänder ersätts med implantat, görs det i samarbete mellan tandtekniker och kirurg. Vår kirurg utför själva implantatoperationen, dvs opererar in en titan skruv i käkbenet där tandens rot en gång fanns. Våra tandläkare bygger sedan den synliga fastsittande konstruktionen av kronor eller broar på implantaten.