Protetik

Fast protetik

På vår mottagning framställer vi alla former av fastsittande protetiska lösningar såsom laminat eller skalfasader, kronor och broar.

Keramiska skalfasader eller laminat

Med hjälp av ultratunna laminat kan man snygga upp framtänder som har missfärgande synliga gamla fyllningar. Laminatet täcker tandens fasad och man kan också rätta till små felställningar i tandraden samt göra hela fronten jämnare, ljusare och enhetligare.

Krona 

Om en tand skadats så mycket att man inte längre med hjälp av plomberingsmaterial kan bygga upp en hållbar och fungerande tand, bör man göra det med hjälp av en krona. Kronan framställs i samarbete med en tandtekniker och fästs på den egna slipade tanden eller roten. Förr gjordes kronor i guld, porslin eller deras kombination. Idag görs starka och estetiska kronor nästan uteslutande i tandfärgad keramik.

Bro

En helt och hållet förlorad tand kan ersättas med ett implantat eller en brolösning. En bro fästs vid de stödtänder som befinner sig närmast tandluckan. Stödtänderna slipas runt om och med hjälp av avtryck framställer tandteknikern bron i ett laboratorium. Också här används keramiska material till de synliga delarna av kronorna.

Implantat -kronor och -broar

Då man vill ersätta förlorade tänder med implantat, görs det i samarbete med en kirurg. Vår kirurg utför själva implantatoperationen, dvs opererar in en titan skruv i käkbenet där tandens rot en gång fanns. Din egen tandläkare bygger sedan den synliga fastsittande konstruktionen av kronor eller broar på implantaten.

Löstagbar protetik

När det saknas så många tänder, att fastsittande broar inte mera har tillräckligt med stödtänder för att bära bettet, eller när det i käkbenet inte finns tillräkligt utrymme för implantat, måste man välja en löstagbar protes som ersättning för tänderna. En löstagbar protes kan också framställas som en tillfällig lösning i väntan på att vävnaderna tillfrisknar efter ett kirurgiskt ingrepp.

Vi skickar aldrig hem dig utan tänder!

Delprotes

En delprotes ersätter de tänder som saknas i bettet. Stommen i protesen är gjord av metall och metall används också till klammrarna som omsluter några egna tänder och som håller protesen på plats. De synliga delarna av protesen görs i akryl, så att tänder och tandkött är anpassade och ser naturliga ut.

Helprotes

Då alla egna tänder i munnen saknas, gör man en helprotes i akryl. Proteständerna är inbäddade i en rosa tandköttsfärgad akrylplatta som täcker slemhinnan i munnen. Protesen hålls på plats genom en vacumeffekt som uppstår i fuktig miljö då två material är sinsemellan anpassade och sluter tätt mot varandra. Med hjälp av ett par implantat kan man även säkerställa att protesen hålls på plats.

Vi har ett gott och nära samarbete med våra tandtekniker som noggrant jobbar med det precisionsarbete som all protetik förutsätter.