Grundvård

Inledningsvis görs en genomgång och allmän bedömning av patientens hälsa, möjliga sjukdomar, medicinering och livsstil, så som kostvanor, fysisk aktivitet och eventuell rökning. Vid behov tas röntgenbilder.

Till grundvården hör reparation av tänder med lämpligt fyllningsmaterial, rotbehandlingar, tandstensputsning och tandköttets skötsel samt vid behov normala tanduttagningar.

Ytterligare ges förebyggande vård i form av fluoridering och handledning i hur man bäst själv rengör sina tänder, samt tips och råd om kostvanor.