Företagstandvård

Tandvård som sköts inom ramen för arbetsplatstandvård, är för företaget en avdragsbar utgift i beskattningen. För löntagaren såväl som för företagaren själv, är tandvården en skattefri löneförmån.

Man bör göra ett skriftligt avtal om tandvårdstjänsten, där storleken på den ersatta tandvården definieras. Hela personalen måste även omfattas av förmånen i avtalet.

I praktiken betyder avtalet att företaget betalar sina anställdas tandvårdskostnader helt eller delvis. Företaget gör ett avtal med Freda tandläkarcentral och så kan den anställda själv välja sin tandläkare.

Vi hanterar betalningstrafiken smidigt på det sätt som passar var och en bäst.
Freda ger rabatt åt sina företagskunder, enligt avtal.